Fuzhou Shengfuyong Cultural Industry Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Fuzhou Shengfuyong Cultural Industry Co., Ltd.
Fujian, China

                                                      

 

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Andy ye
Chat Now!
Annie zhang
Chat Now!
Lilian
Chat Now!

Established in 2011, Fuzhou shengfuyong Co., Ltd. has been specialized in customized sportswear 8 years which combines with a professional design team and own factory with the newest full sublimation machines.Our company has developed an independent R&D department with our own logo F in charging of designing newest style Sportswear and cooperating with well-known design organizations at home and abroad.Why choose us?1.We have our own factory, all of our products are high quality and excellent.2. With a creative and professional designer team.3. Advanced technology and equipments.4. Be strict with quality control. 5. Stick to make custom sport vest for more than 8 years.

gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.